Welkom bij Stichting Stadsraad Aardenburg

Stichting Stadsraad Aardenburg, opgericht op 13 maart 2002, wil het woon- en leefklimaat in Aardenburg bevorderen door het stimuleren van samenwerking tussen bewoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. De Stadsraad is hiermee een spreekbuis naar de gemeente Sluis.
De Stadsraad spreekt namens alle inwoners en heeft geen politiek standpunt. Ze bestaat uit vijf leden die, om de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te behartigen, de taken verdelen rondom de aandachtsvelden.
De Stadsraad vergadert acht keer per jaar. In het voorjaar wordt een jaarvergadering georganiseerd waarvoor alle Aardenburgers worden uitgenodigd. Meer >

Banner_markt_beeld
De Markt met op de voorgrond een beeld uit de groep ‘Vergeten namen, vergeten gezichten’ van MaRF (Freddy de Vos)