Laatste nieuws

Stadsraad Aardenburg is bedroefd dat we afscheid hebben moeten nemen van FERRY DE SMET. Ferry was de echtgenoot van onze secretaris Marlies; een hartelijke en behulpzame man die zich jarenlang heeft ingezet voor het plaatsen van kerstversieringen in Aardenburg en het ophangen van bloembakken. Wij wensen Marlies en haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke dagen en de periode daarna.

JAARVERGADERING STADSRAAD OP 14 MAART IN RK KERK

Vanwege corona kon de traditionele jaarvergadering van Stadsraad Aardenburg in 2021 niet doorgaan. Met de versoepelde coronamaatregelen zal dat dit jaar wel het geval zijn, namelijk op 14 maart.

Om de aanwezigen voldoende ruimte te bieden, wordt de jaarvergadering gehouden in de rooms-katholieke kerk aan de Weststraat 80.

Er staat veel op de agenda dit jaar. Allereerst zal ons nieuwe bestuurslid Karen Millenaar
zich voorstellen. Zij heeft de portefeuille financiën overgenomen van Bram Vreeke. Nadat
voorzitter Dinique Bakkers heeft teruggeblikt op 2020 en 2021, zullen de bekende
kikkerordes uitgereikt worden en is het tijd om het herdenkingsjaar van de Berenning
officieel te openen. Na de pauze neemt Sipke Brouwers u mee door onze plannen om
historisch water terug te brengen in Aardenburg. Stadsdichter Rogier de Jong, voor wie
80in 2023 na een extra coronajaar een opvolger wordt gezocht, draagt een stadsgedicht voor.

Jaarvergadering Stadsraad Aardenburg
Maandag 14 maart 2022, 19.30 uur
Locatie: rooms-katholieke kerk, Weststraat 80, 4527 BV Aardenburg

Dorps- en stadsraden Sluis not amused over gemeentebesluit toeristische verhuur

De dorps- en stadsraden van de gemeente Sluis zijn niet blij met het besluit van de raad om woningen ongelimiteerd aan toeristen te verhuren. Na veel gediscussieer en gesteggel besloot de gemeente op donderdag 23 december met een krappe meerderheid woningen in de gemeente Sluis voor een onbeperkt aantal dagen aan toeristen te verhuren, zij het onder voorwaarden. Zo gelden de verhuurregels voor de hele gemeente; komt er een registratieplicht voor verhuurders vanaf maart 2022; moet een voltijds boa de regels gaan handhaven en is huisverkoop aan beleggers voortaan alleen toegestaan na evaluatie van de nieuwe regels.

De dorps- en stadsraden, waaronder die van Aardenburg, zijn fel gekant tegen de ongebreidelde verhuur omdat de kernen zo veranderen in vakantieparken – die er al in veelvoud zijn aan de kust. Bovendien kapen beleggers zo woningen weg voor de neus van starters die om een huis staan te springen én is toeristische verhuur officieel niet toegestaan bij huizen met een woonbestemming.

Dorps- en stadsraden vroegen om uitstel van het besluit, protesteerden voor het Belfort en spraken in tijdens een raadshearing. Het mocht allemaal niet baten.

Chris van de Vijver uit Sint Anna ter Muiden vindt de politieke werkwijze ‘beschamend’. Ze onderzoekt nu of de gemeenteraad in de digitale raadsvergadering van 23 december over de schreef is gegaan doordat niet alle raadsleden zichtbaar en herkenbaar waren, zoals de wet voorschrijft.

INLOOPSPREEKUUR HEROPEND !

Goed nieuws! Het inloopspreekuur van de Stadsraad is op veler verzoek heropend. Op dinsdag 12 oktober 2021 en dinsdag 22 maart 2022 kunt in het Dorpshuis van Aardenburg terecht met vragen en opmerkingen over uw woon-, leef- of privésituatie.
Data: 22 oktober 2021 en 22 maart 2022.
Tijdstip: 19.00 – 19.30 uur.
Locatie: Dorpshuis Aardenburg, Westmolenstraat 2, Aardenburg.