Laatste nieuws

Dorps- en stadsraden Sluis not amused over gemeentebesluit toeristische verhuur

De dorps- en stadsraden van de gemeente Sluis zijn niet blij met het besluit van de raad om woningen ongelimiteerd aan toeristen te verhuren. Na veel gediscussieer en gesteggel besloot de gemeente op donderdag 23 december met een krappe meerderheid woningen in de gemeente Sluis voor een onbeperkt aantal dagen aan toeristen te verhuren, zij het onder voorwaarden. Zo gelden de verhuurregels voor de hele gemeente; komt er een registratieplicht voor verhuurders vanaf maart 2022; moet een voltijds boa de regels gaan handhaven en is huisverkoop aan beleggers voortaan alleen toegestaan na evaluatie van de nieuwe regels.

De dorps- en stadsraden, waaronder die van Aardenburg, zijn fel gekant tegen de ongebreidelde verhuur omdat de kernen zo veranderen in vakantieparken – die er al in veelvoud zijn aan de kust. Bovendien kapen beleggers zo woningen weg voor de neus van starters die om een huis staan te springen én is toeristische verhuur officieel niet toegestaan bij huizen met een woonbestemming.

Dorps- en stadsraden vroegen om uitstel van het besluit, protesteerden voor het Belfort en spraken in tijdens een raadshearing. Het mocht allemaal niet baten.

Chris van de Vijver uit Sint Anna ter Muiden vindt de politieke werkwijze ‘beschamend’. Ze onderzoekt nu of de gemeenteraad in de digitale raadsvergadering van 23 december over de schreef is gegaan doordat niet alle raadsleden zichtbaar en herkenbaar waren, zoals de wet voorschrijft.

INLOOPSPREEKUUR HEROPEND !

Goed nieuws! Het inloopspreekuur van de Stadsraad is op veler verzoek heropend. Op dinsdag 12 oktober 2021 en dinsdag 22 maart 2022 kunt in het Dorpshuis van Aardenburg terecht met vragen en opmerkingen over uw woon-, leef- of privésituatie.
Data: 22 oktober 2021 en 22 maart 2022.
Tijdstip: 19.00 – 19.30 uur.
Locatie: Dorpshuis Aardenburg, Westmolenstraat 2, Aardenburg.