Draaibrug

Draaibrug_Sluis_R02_opgepoetst

Op zo’n vier kilometer van Aardenburg, in het midden van de driehoek Sluis-Oostburg-Aardenburg, ligt de kern Draaibrug. Het plaatsje telt ongeveer zeventig huizen.

Behalve woningen zijn in Draaibrug ook nog enkele restanten van de tramremise van de voormalige Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maldeghem te vinden, later omgevormd tot busremise. Daarnaast bevinden zich in de kern een historische weegbrug met bijbehorend weeghuisje en drie voormalige dienstwoningen, ooit bestemd voor medewerkers van de Stoomtrammaatschappij. De dienstwoningen zijn rijksmonumenten.

Ten gevolge van de aanleg van een rondweg in 2003 fungeert Draaibrug niet meer als een druk  knooppunt. Ook de remise is niet meer in bedrijf.

Wel is het plaatsje een overstappunt voor een aantal streekbuslijnen, onder andere naar België.

Op ruim 1 km ten noorden van Draaibrug zijn resten bewaard gebleven van het voormalige Havenfort,  dat in 1745 is gebouwd op de plaats van het eerdere Fort Slepeldamme.

Stadsraad Aardenburg behartigt in samenwerking met plaatselijke bewoners de belangen van Draaiburg. Voornaamste speerpunten zijn het restaureren c.q. opknappen van de vervallen tramremise, de weegbrug, het weeghuisje en de voormalige dienstwoningen. Daarnaast wil men de overlast verminderen van zwaar vrachtverkeer dat de kern als sluiproute  gebruikt.