Natuur en landschap

Sjabloon_headerfoto_landsch_nat
Wandelen op de Noordwal met uitzicht op de Maria Hemelvaartkerk

Het landschap rond Aardenburg is gevormd door de restanten van historische polderdijken, watergangen en stadswallen. Een groene zone met knotwilgen en hagen waar vogels en ook amfibieën als de beroemde boomkikker zich prima in hun element voelen. Een heerlijk wandelgebied, met de ‘skyline’ van Aardenburg steeds als oriëntatiepunt bij de hand.

Opsomm_foto_schansen_vestwrk Schansen en vestingwerken. Aardenburg had vroeger aanzienlijke verdedigingswerken, van een Romeins castellum tot latere wallen en schansen. Thans gereconstrueerd en voorzien van wandel- en fietspaden.
Opsomm_foto_boomkikker De slechts 4 tot 5 cm grote boomkikker is na een dreigend uitsterven rond 1990 weer helemaal terug in Zeeuws-Vlaanderen. In de poelen en bosjes rond Aardenburg kun je deze groene dwerg ’s zomers goed horen.
Opsomm_foto_wandel- en fietsroutes De omgeving van Aardenburg is een eldorado voor wandelaars en fietsers. Over de gereconstrueerde wallen en schansen, maar ook daarbuiten, lopen verschillende – soms thematische – wandel– en fietsroutes.
Opsomm_foto_Havenpolder Aardenburg had ooit een haven, die in verbinding stond met Het Zwin. Na inpoldering van deze verbinding werd de haven gedempt. Thans is De Havenpolder een natuurgebied onder beheer van het Zeeuwse Landschap.
Opsomm_foto_zeeuws_landsch Stichting Het Zeeuwse Landschap zet zich in voor waardevolle natuurgebieden en bouwwerken. Rond Aardenburg zijn dat de stadswallen en aangrenzende graslanden. Vaak toegankelijk voor recreatie.
Sjabloon_Opsommkopie Op meerdere plaatsen in Aardenburg zijn voormalige aardappelkelders te vinden, die in de oorlog ook vaak als schuilplaats werden gebruikt. De kelder aan de Akkerstraat is gerestaureerd en voorzien van toeristische info.