Een rijke geschiedenis

Headerfoto_Een_rijke_geschied
Artist’s impression van het Aardenburgse castellum in  zoals het er in Romeinse dagen kan hebben uitgezien.

 

Het Zeeuws-Vlaamse Aardenburg, de oudste stad van Zeeland, heeft een rijke en roerige geschiedenis. Archeologische opgravingen brachten vooral Romeinse overblijfselen aan het licht, maar er was al veel eerder bewoning (6000 v.C.). Deze en andere bodemvondsten zijn te bewonderen in het Gemeentelijk Archeologisch Museum van Aardenburg. Daarnaast zijn aan de Burchtstraat, vlak bij de Sint-Bavokerk, restanten blootgelegd van een Romeins castellum.

De Sint-Bavokerk werd in de tiende eeuw gebouwd. Aardenburg verwierf in 1187 stadsrechten. In de Middeleeuwen groeide Aardenburg uit tot belangrijke handelsstad, wat een enorme bloeiperiode inluidde.
De stad heeft ook veel ellende moeten doormaken: van de plunderingen van de Noormannen tot belegeringen en verwoestingen in de Tachtigjarige Oorlog. Ook daarna, in het rampjaar 1672, tijdens de Belgische Opstand en in de Tweede Wereldoorlog, bleef onze stad niet gespaard.

Het huidige Aardenburg is een pittoresk vestingstadje, geliefd bij toeristen vanwege de monumentale kern, de prachtige groene ligging en de ontspannen Vlaamse sfeer die kunst, cultuur en gastronomie ademt.