Acties

BEZWAARSCHRIFT VERHUUR TWEEDE WONING

U heeft de afgelopen periode een en ander kunnen lezen over de verhuur van 2e woningen in de kernen. De gemeenteraad heeft besloten dat verhuur tot 120 dagen moet kunnen. 

Er zijn verschillende redenen waarom daar protesten tegen zijn ontstaan. In de eerste plaats omdat commerciële verhuur van deze woningen in de kernen niet bijdraagt aan een gezond en prettig leefklimaat in de kernen. Immers de mensen die hier een of twee weken zitten laten hun kinderen hier niet naar school of voetbal gaan. Zij helpen niet mee met organiseren van activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid.

Verder hebben zij vakantie en dat kan soms leiden tot overlast in de nachtelijke uren.

Het geluid wat we stilaan steeds mee horen is dat er voldoende recreatiewoningen zijn in de parken en in de buitengebieden waar de toeristen kunnen verblijven en dat de kernen hier in het belang van de leefbaarheid beter van bespaard kunnen blijven.

Wat we ondertussen verder zien gebeuren is dat de prijzen de lucht in vliegen en dat woningen daardoor onbereikbaar worden voor de mensen die in de kernen aan de kust iets permanents willen kopen. Mogelijk gevolg is dat daardoor ook verder landinwaarts gezocht zal worden waardoor de kans op toename van 2e woningen in Aardenburg kan ontstaan.

Voor de leefbaarheid in Aardenburg, voldoende leerlingen op school en voldoende leden van de verenigingen, klanten in de winkels enz hopen wij niet alleen dat de woningen permanent bewoond blijven, maar willen er verder op aansturen dat er ook gebouwd zal worden.

De 2e woningen in de kernen is onderwerp van gesprek van de gezamenlijke stadsraden en de RMDO en van daaruit is een model bezwaarschrift op gesteld. Dit treft u hierbij met een paar aanpassingen aan.

Wilt u bezwaar maken tegen het besluit zoals het er nu ligt, nl dat toeristische verhuur tot 120 nachten is toegestaan dan kunt u bijgaande  brief gebruiken, eventueel met aanpassingen die passen bij uw visie. De brief vindt u hier (link) en kunt u mailen voor 1 september naar griffiersbureau@gemeentesluis.nl