Enquête Verder met Aardenburg

De uitslagavond van onze enquête ‘Verder met Aardenburg’ op 21 november is prima bezocht. Ruim 40 mensen kwamen naar het nieuwe MFC om te luisteren naar de uitslagen en hun wensen kenbaar te maken over wonen, zorg en fysieke leefomgeving. Reacties die in lijn waren met de vragen in de enquête.

Ankie Feldbrugge van de KNHM leidde de discussie en mensen gaven zich op om aan bepaalde speerpunten verder te werken zoals geveltuintjes en verkeersveiligheid.

De uitkomsten van de enquête en het vervolgtraject zullen gepresenteerd worden op de jaarvergadering van de Stadsraad eind januari 2023 (juiste datum volgt).

KOM NAAR DE UITSLAGAVOND VAN DE ENQUÊTE OP MAANDAG 21 NOVEMBER !

Onder het motto ‘Verder met Aardenburg’ organiseert Stadsraad Aardenburg op maandag 21 november een infoavond voor alle inwoners. Op deze avond zullen de uitkomsten van de enquête besproken worden die de Stadsraad met medewerking van de Koninklijke Heide Maatschappij (KNHM) enkele weken geleden hield onder alle Aardenburgers.

Waarom deze enquête? Vier jaar geleden lanceerde de Stadsraad ook een campagne, getiteld ‘Bouwen aan de toekomst van Aardenburg’. Ook toen werd er middels een enquête informatie opgehaald bij de inwoners. Hieruit zijn twee werkmiddagen voortgekomen waar diverse bouwbedrijven en grondeigenaren aan meewerkten en die resulteerden in nieuwbouw aan de Haven, de realisatie van een gloednieuw MFC en de verbouwing van de Rabobank tot appartementen. Aansluitend was er een presentatieavond die druk werd bezocht.

Nu, vier jaar later, gaan we ‘Verder met Aardenburg’. Middels een enquête hebben we opnieuw ideeën uit de gemeenschap opgehaald. Daaruit blijkt dat drie thema’s erg belangrijk worden gevonden: ‘samen maken we Aardenburg’, ‘Aardenburg mooi om te wonen’ en ‘trots op Aardenburg’.

Aan de hand van deze drie thema’s presenteren we op maandag 21 november de uitslag van de enquête en willen we als inwoners van Aardenburg samen een visieplan neerleggen om te ontwikkelen. Dit gemeenschappelijke plan willen we later presenteren aan de gemeente Sluis.

De avond vindt plaats op maandag 21 november om 19.30 uur (deur open om 19.00 uur) in het MFC, ingang naast Burchtstraat 7, Aardenburg.

We hopen dat er heel veel mensen naar de bijeenkomst komen. Nodig ook je buurman of buurvrouw uit, want het wordt een gezellige avond waarin ruimte is voor al jullie tips, ook als je de enquête al ingevuld hebt!

Weet je het nog? In 2018 hebben we met elkaar in het dorpshuis gepraat over de toekomst van Aardenburg. Inmiddels zijn er mooie dingen gebeurd: nieuwe huizen aan de Haven gebouwd, een MFC waarin de basisschool is ondergebracht, een nieuw museum en een appartementencomplex in aanbouw op de Kaai. 

Nu, 4 jaar later, gaan we als Stadsraad verder met Aardenburg. Daarvoor hebben we wéér elkaars hulp nodig: ideeën, gedachten en wensen – want alleen samen kunnen we Aardenburg nog verder verbeteren. Vandaar deze enquête, die jullie zowel op papier in de brievenbus als digitaal via je e-mail krijgen. Je hoeft per persoon maar één van beide in te vullen, óf digitaal óf op papier, dus niet allebei.

Nu, 4 jaar later, gaan we als Stadsraad verder met Aardenburg. Daarvoor hebben we wéér elkaars hulp nodig: ideeën, gedachten en wensen – want alleen samen kunnen we Aardenburg nog verder verbeteren. Vandaar deze enquête, die jullie zowel op papier in de brievenbus als digitaal via je e-mail krijgen. Je hoeft per persoon maar één van beide in te vullen, óf digitaal óf op papier, dus niet allebei.

Heb je de enquête niet via je brievenbus of e-mail ontvangen? Klik dan hier om de enquête te starten.

We willen jullie vragen om de vragen zo mogelijk samen met je gezinsleden of huisgenoten in te vullen. Goede of foute antwoorden bestaan niet, vul in wat je vindt. Je mag de enquête verzenden door na afloop op de knop ‘Gereed’ te drukken.

Ingevulde enquêtes graag uiterlijk vóór zondag 6 november 2022 inleveren.

Graag nodigen we alle Aardenburgers uit om op maandag 21 november 2022 om 19.30 uur in het MFC, ingang Burchtstraat 30, de uitslag te komen bespreken.