Berenning van Aardenburg

Het jaar 2022 zal in Aardenburg in het teken staan van de 350-jarige herdenking van de ‘Berenning’, de belegering van onze stad door de Fransen in 1672. Verschillende evenementen staan op het programma, allemaal met een link naar het thema. De herdenking is een onderdeel van de landelijke ‘rampjaarherdenking’.

In 1672 was Nederland een republiek die zich net had ontworsteld aan de Spaanse overheersing. Op economisch vlak ging het goed: de Gouden Eeuw bracht het land ongekende voorspoed.

Dit tot onvrede van onze buren: de Fransen, de Engelsen, de bisschop van Münster en de keurvorst van Keulen. Om verschillende redenen vielen zij ons land binnen, waarbij zij grote gebieden veroverden en steden belegerden en soms uitmoordden. Het land stond er zo beroerd voor dat – volgens de overlevering – het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was.

Ook Aardenburg moest het ontgelden. Zo’n 9000 Franse manschappen belegerden de al in staat van verval verkerende vesting. Door moed en vindingrijkheid wisten een handvol soldaten en nog geen 300 inwoners van de stad de aanval echter af te slaan. Daarbij moeten met name de vaandrig Elias Beeckman worden genoemd, maar ook commandant Albert Spindler. En natuurlijk de Aardenburgse huisvrouw Margaretha Sandra, ‘de Kenau van Aardenburg’, die voor munitie zorgde door kanonskogels uit straatstenen te kappen en ijzerwerk tot schroot te verwerken.

Na twee dagen van zware strijd en hevige verliezen gaven de Fransen het op. Niet één Aardenburger verloor het leven.

Margaretha Sandra staat symbool voor dit huzarenstukje uit 1672. In Aardenburg wordt ze geëerd met een standbeeld aan het Verloren Kostje.

Met de republiek zelf liep het op het nippertje ook goed af. Carl von Rabenhaupt versloeg de bisschop van Münster en de keurvorst van Keulen, en Michiel de Ruyter bracht de Engelsen op zee de genadeslag toe.

Aardenburg herdenkt de ‘Berenning’ met verschillende evenementen die – met inachtneming van de coronamaatregelen – gedurende het hele jaar plaatsvinden. Zo zal het nieuwe museum een expositie aan de ‘Berenning’ wijden en vindt in de tuin van de Sint-Baafskerk een musical plaats. Ook zijn er sportactiviteiten en evenementen voor kinderen. Op cultureel gebied organiseert Casa Portiera ABC een poetryslam en zal er op het Kaaiplein een historische markt zijn. En nog veel meer.

In verband met corona zal er geen officiële opening van het herdenkingsjaar zijn.

Houd voor meer informatie over de evenementen de lokale bladen in de gaten en onze Facebook-pagina.