Berenning van Aardenburg

KMAF sluit Berenningsjaar af met concert

De Koninklijke Muzieksociëteit ‘Aardenburgse Fanfaren’ geeft op zaterdag 8 oktober haar jaarlijkse uitvoering. Een concert waarmee KMAF ook het herdenkingsjaar van de Berenning uitluidt.

Na twee coronajaren zal de KMAF in 2022 weer haar traditionele jaarconcert geven. Op 8 oktober aanstaande vanaf 20.00 uur zullen de groene muzikanten in het nieuwe MFC in Aardenburg (ingang Burchtstraat) hun instrumenten laten opklinken onder de bezielende leiding van dirigent Erwin Swimberghe.
‘Het concert vindt plaats in de nieuwe zaal die sfeervol verlicht en aangekleed wordt,’ aldus KMAF-lid Marc Moens. ‘Bovendien vormt de Berenning die we dit jaar herdacht hebben de rode draad in het programma. Wat in de aankondigingen ook zal blijken.’

Vanwege de afsluiting van het Berenningsjaar worden alle vrijwilligers die aan de herdenkingsactiviteiten hebben deelgenomen uitgenodigd het concert bij te wonen. Stadsraadvoorzitter Dinique Bakkers: ‘Op deze wijze willen we hen bedanken met een hapje en een drankje. Zonder hun inzet was dit herdenkingsjaar immers niet mogelijk geweest. Maar los van de vrijwilligers is uiteraard iedereen welkom om te komen kijken en luisteren.’

Slot- en jaarlijks concert KMAF
Datum: zaterdag 8 oktober, 20.00 uur
Locatie: MFC, ingang Burchtstraat 

Minder weergeven

Na ruim een maand uitstel in verband met corona is op maandag 14 maart het herdenkingsjaar van de Berenning van Aardenburg officieel geopend.

De opening vond in aanwezigheid van een afvaardiging van het college van b&w plaats tijdens de jaarvergadering van de Stadsraad, die om dezelfde reden ook een maand was verschoven.

Na enkele klaroenstoten van ‘Stadsheraut’ Marc Moens kwamen vertegenwoordigers van de deelnemende evenementenorganisaties tevoorschijn vanuit de coulissen. Een van de
hoogtepunten van de opening was de onthulling door wethouder Poissonnier van de gemeente Sluis van het logo, een manshoge rode heraut waarop met gele letters het woord ‘Berenning’ – de heraldische kleuren van Aardenburg . Dit logo zal gedurende het herdenkingsjaar op strategische plekken in Aardenburg opgesteld zijn.

Terugblik eerste evenementen
De eerste evenementen in het kader van de herdenking zitten er inmiddels op. Op 24 maart vertelde Walter Dierick in de doopsgezinde kerk geanimeerd en nauwlettend het historische verhaal van de Berenning van Aardenburg. Walter Dierick groeide op in Aardenburg en kent de geschiedenis van het stadje en de streek als geen ander. Op 7 april hield Dominique Ballegeer, eveneens in de doopsgezinde gemeente te Aardenburg, een vurig pleidooi voor gerechtigheid en geweldloos verzet gestaafd door zijn ervaring in de naweeën van de burgeroorlog in El Salvador en zijn huidige werk in het buitenpastoraat met transmigranten in Zeebrugge. ‘Zijn oproep in het spoor van Martin Luther King zette aan tot nadenken en (nog beter) actie’, aldus predikant Johanne Boot van de doopsgezinde gemeente.

Jaarprogramma
Mei t/m september: speciale stadswandelingen op zaterdagmiddag door stadsgidsen van Aardenburg.
Zondag 22 mei: poetryslam, diverse dichters (ook Stadsdichter Aardenburg)
Casa Portiera/herdenkingsmonument Margaretha Sandra. 14.00 – 17.00 uur
Mei t/m september: speciale stadswandelingen op zaterdagmiddag begeleid door
stadsgidsen van Aardenburg
Zaterdag 4 juni: grootse rommelmarkt en historische markt met tal van straatartiesten.
Met om 16.00 uur: Gastoptreden Harmonie Wilskracht uit Amersfoort op het rk-kerkplein
versterkt door leden van de Koninklijke Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche Fanfaren’
Zondag 12 juni: grote sportzeskamp Nieuw Elan. Burgemeester Van Dongen Sportpark.
Herendreef 55a, Aardenburg. Iedereen kan met een team deelnemen
18 juni tot en met 18 september: tentoonstelling, historie, de aanval en de feesten
Museum van Aardenburg (het Cultuurforum)
Vrijdagavond 1 juli: openluchtspel ‘De Verloren Sleutel’ door leerlingen van basisschool
Op Dreef en Jongerenkoor Aardenburg. Dit spel is ook uitgevoerd in 1972 en 1997. Het is een groot spektakel met 80 toneelspelers/figuranten en koor, ondersteund door een
muzikaal combo bestaande uit 11 muzikanten. Het geheel wordt professioneel voorzien
van licht en geluid, en hiervoor wordt een decor gebouwd van 20 meter op een verhoog
van ca. 200 m 2 . Aanvang: 19.30 uur
September: kinderactiviteit rondom Margaretha Sandra
Zaterdag 8 oktober: slotconcert door de Koninklijke Muzieksociëteit ‘Aardenburgsche
Fanfaren’ in het nieuwe MFC. Het verhaal van de Berenning zal middels toepasselijke
muziek vertolkt worden. Met tevens een presentatie via groot scherm en toepasselijke
teksten.

Berenning van Aardenburg

Het jaar 2022 zal in Aardenburg in het teken staan van de 350-jarige herdenking van de ‘Berenning’, de belegering van onze stad door de Fransen in 1672. Verschillende evenementen staan op het programma, allemaal met een link naar het thema. De herdenking is een onderdeel van de landelijke ‘rampjaarherdenking’.

In 1672 was Nederland een republiek die zich net had ontworsteld aan de Spaanse overheersing. Op economisch vlak ging het goed: de Gouden Eeuw bracht het land ongekende voorspoed.

Dit tot onvrede van onze buren: de Fransen, de Engelsen, de bisschop van Münster en de keurvorst van Keulen. Om verschillende redenen vielen zij ons land binnen, waarbij zij grote gebieden veroverden en steden belegerden en soms uitmoordden. Het land stond er zo beroerd voor dat – volgens de overlevering – het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos was.

Ook Aardenburg moest het ontgelden. Zo’n 9000 Franse manschappen belegerden de al in staat van verval verkerende vesting. Door moed en vindingrijkheid wisten een handvol soldaten en nog geen 300 inwoners van de stad de aanval echter af te slaan. Daarbij moeten met name de vaandrig Elias Beeckman worden genoemd, maar ook commandant Albert Spindler. En natuurlijk de Aardenburgse huisvrouw Margaretha Sandra, ‘de Kenau van Aardenburg’, die voor munitie zorgde door kanonskogels uit straatstenen te kappen en ijzerwerk tot schroot te verwerken.

Na twee dagen van zware strijd en hevige verliezen gaven de Fransen het op. Niet één Aardenburger verloor het leven.

Margaretha Sandra staat symbool voor dit huzarenstukje uit 1672. In Aardenburg wordt ze geëerd met een standbeeld aan het Verloren Kostje.

Met de republiek zelf liep het op het nippertje ook goed af. Carl von Rabenhaupt versloeg de bisschop van Münster en de keurvorst van Keulen, en Michiel de Ruyter bracht de Engelsen op zee de genadeslag toe.

Aardenburg herdenkt de ‘Berenning’ met verschillende evenementen die – met inachtneming van de coronamaatregelen – gedurende het hele jaar plaatsvinden. Zo zal het nieuwe museum een expositie aan de ‘Berenning’ wijden en vindt in de tuin van de Sint-Baafskerk een musical plaats. Ook zijn er sportactiviteiten en evenementen voor kinderen. Op cultureel gebied organiseert Casa Portiera ABC een poetryslam en zal er op het Kaaiplein een historische markt zijn. En nog veel meer.

In verband met corona zal er geen officiële opening van het herdenkingsjaar zijn.

Houd voor meer informatie over de evenementen de lokale bladen in de gaten en onze Facebook-pagina.