Stadsdichter

STADSDICHTER

Helaas heeft de wedstrijd om een nieuwe stadsdichter voor Aardenburg te vinden geen resultaat opgeleverd. Er waren te weinig serieuze inzendingen om uit te kiezen. Helemaal zonder stadsdichter zitten we echter niet, want…

in april is het Dichtersgilde Sluis opgericht. Alle kernen van West-Zeeuws-Vlaanderen, en ook bedrijven en instellingen, waaronder de gemeente Sluis zelf, kunnen een dichter van het gilde inhuren om een gelegenheidsgedicht te laten schrijven en voordragen. Meer informatie op http://www.dichtersgildesluis.nl.

Hieronder vind je de stadsgedichten van onze oud-stadsdichter Rogier de Jong.